voor ouders / voorbereiding thuis

Rust en duidelijkheid helpen
Kinderen kunnen door allerlei oorzaken bang zijn geworden voor de tandarts of hebben juist misschien nog geen ervaring in de tandartspraktijk, maar voor alle kinderen geldt hetzelfde: zij hebben baat bij een rustige benadering, en een behandeling die overzichtelijk gepresenteerd wordt, waarbij geen stappen worden uitgesteld (al begrijpen wij dat dat soms verleidelijk kan lijken ...). Daarom zijn onze kindertandartsen en preventie-assistentes gewend alles duidelijk aan te kondigen en werken we in een vaste volgorde. We hechten er ook aan met uw kind èn met u af te spreken wat er de keer erna gaat gebeuren. U kunt het beste voorafgaand aan de afspraak kort herhalen wat de kindertandarts heeft verteld, en eventuele vragen van uw kind zelf aan ons laten stellen. Heel vaak denken ouders dat er van te voren veel moet worden besproken en uitgelegd aan hun kind, maar vaak is het omgekeerde waar! Hieronder staat nog wat tips:


Beloof niets wat u of de kindertandarts niet waar kunnen maken
Bange of zenuwachtige kinderen proberen allerhande toezeggingen los te krijgen. Gaat de tandarts niets doen? Krijg ik geen prik? Het kan heel goed zijn dat die dingen inderdaad niet gaan gebeuren, maar als u uw kind belooft dat er iets niet gaat gebeuren wat wel besproken is tijdens de laatste afspraak, dan kan uw belofte niet waargemaakt worden door de kindertandarts. Dat schaadt het vertrouwen van uw kind in de kindertandarts en in uzelf.

Stel de afspraken niet uit
Als een kind echt bang is voor de tandarts zal hij/zij van alles proberen om er onderuit te komen. Sommige kinderen voelen zich vooraf zelfs letterlijk ziek, ze hebben buikpijn en zijn misselijk. In alle gevallen is dan uitstellen maar een tijdelijke oplossing. Sterker nog, onderzoek geeft aan dat uitstel even helpt, maar dat de angst de volgende keer in nog ergere mate terug zal komen.

Stem de communicatie af met de kindertandarts
Het is belangrijk dat u met de kindertandarts afstemt wat er de volgende keer gaat gebeuren en wat u zelf aan uw kind vertelt en wat u aan de kindertandarts overlaat. Anders loopt u het risico dat uw kind verschillende dingen hoort en dat maakt uw kind onrustig, waardoor uw kind alleen maar zenuwachtiger kan worden. 

Spreek de taal van uw kind
De kindertandarts praat zodanig met uw kind dat hij of zij het goed kan begrijpen. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over ‘kiezenklei‘ in plaats van ‘vulling’, en het ‘schoonborstelen van de kiezen’ in plaats van ‘boren’. Dit is erg belangrijk omdat kinderen een erg grote fantasie hebben. Wanneer er gesproken wordt over het boren van een kies, denken veel kinderen aan die hele grote boormachine van thuis, die zij dan in hun mond zouden krijgen. Ook klinkt een ‘prik’ veel dramatischer dan een ‘kies in slaap maken’. We zijn wel eerlijk tegen kinderen, maar willen ze ook niet onnodig banger maken. Het is belangrijk voor de gemoedsrust van uw kind dat u als ouder ook in dezelfde ‘Jip en Janneke-taal’ meepraat.

Beloon uw kind met iets leuks….
Het is leuk uw kind te belonen als het zich flink heeft gehouden. Wij doen dat in de behandelkamer ook veel, vooral verbaal en met enthousiaste aandacht. En ze mogen een cadeautje kiezen voordat ze naar huis gaan. Als u het leuk vindt, om dat trotse gevoel van uw kind nog even vast te houden, is het leuk om onaangekondigd kleine dingen te doen. Laat uw kind bijvoorbeeld kiezen wat er ‘s avonds gegeten wordt of geef uw kind een klein cadeautje of iets anders leuks. Dit werkt het positieve gevoel in de hand, zo kan de negatieve associatie met een tandartsbezoek langzaam wegebben.

… maar doe dat wel pas achteraf!
Belangrijk is wel dat u uw kind altijd pas achteraf beloont en dat u geen dingen vooraf belooft: ‘Als je doet wat de tandarts zegt dan krijg je ...’. Ongemerkt maakt u er zo een sanctie van, want als uw kind niet precies kan doen wat u van hem verwacht, houdt u het beloofde dan achter? Het wordt dan bijna een dreigement, ‘ als je het niet doet, krijg je het niet ...’ Daarnaast leidt het nogal eens tot lastige onderhandelingen met het kind. Ook kan het zijn dat uw kind denkt dat er iets ergs gaat gebeuren bij de tandarts, want het krijgt immers niet ‘zomaar’ een cadeautje. Uw kind wordt daardoor juist misschien angstiger.

Lees van tevoren eens een boekje over de tandarts
Het kan leuk zijn voor uw kind om hem of haar alvast een beetje voor te bereiden door een boekje over de tandarts met hem of haar te lezen.

Lees meer